Bất động sản và xây dựng

21/03/2018 | 11:53:13
VNGATES xác định hoạt động tư vấn cho lĩnh vực bất động sản, nhà đất và xây dựng là các dịch vụ trọng tâm trong thời gian tới.  Do đó chúng tôi luôn cập nhật và nằm bắt kịp thời những thay đổi và phát triển của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các hoạt động sau:
 - Giới thiệu các địa điểm và/hoặc kết nối các đối tác cùng hợp tác phát triển các dự án bất động sản.
- Tư vấn các quy định của hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng, bao gồm cả những hoạt động như: phát triển khu đô thị mới, khu dân sinh, hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, khách sạn, văn phòng cho thuê, dịch vụ bất động sản (bao gồm: dịch vụ môi giới BĐS, định giá BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, đấu giá BĐS, quảng cáo BĐS, quản lý BĐS) .v.v.
- Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý trong quá trình triển khai, chuyển đổi dự án bất động sản, thành lập và quản lý dự án đầu tư bất động sản.
- Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án đầu tư, như xin cấp các giấy phép, đấu thầu, soạn thảo các loại hợp đồng xây dựng như hợp đồng EPC v.v.
- Tư vấn lập hồ sơ và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để triển khai dự án bất động sản.
- Các dịch vụ khác có liên quan.

VNGATES xác định hoạt động tư vấn cho lĩnh vực bất động sản, nhà đất và xây dựng là các dịch vụ trọng tâm trong thời gian tới.  Do đó chúng tôi luôn cập nhật và nằm bắt kịp thời những thay đổi và phát triển của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các hoạt động sau:
- Giới thiệu các địa điểm và/hoặc kết nối các đối tác cùng hợp tác phát triển các dự án bất động sản.
- Tư vấn các quy định của hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng, bao gồm cả những hoạt động như: phát triển khu đô thị mới, khu dân sinh, hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, khách sạn, văn phòng cho thuê, dịch vụ bất động sản (bao gồm: dịch vụ môi giới BĐS, định giá BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, đấu giá BĐS, quảng cáo BĐS, quản lý BĐS) .v.v.
- Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý trong quá trình triển khai, chuyển đổi dự án bất động sản, thành lập và quản lý dự án đầu tư bất động sản.
- Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án đầu tư, như xin cấp các giấy phép, đấu thầu, soạn thảo các loại hợp đồng xây dựng như hợp đồng EPC v.v.
- Tư vấn lập hồ sơ và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để triển khai dự án bất động sản.
- Các dịch vụ khác có liên quan.

Các tin khác

© 2018 VNGATES. All rights reserved.

Địa chỉ: Tầng 5M, Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3514 2111

Email: contact@vngates.vn