Chứng khoán và thị trường vốn

21/03/2018 | 11:50:29
Cùng với sự phát triển của Chứng khoán và Thị trường vốn ở Việt Nam, VNGATES đang triển khai cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý như:
 
Tư vấn cho các khách hàng là doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động cổ phần hóa;
Tư vấn cho các khách hàng là doanh nghiệp trong hoạt động liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán;
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng là thương nhân nước ngoài xây dựng hoạt động kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam bao gồm thành lập công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/chi nhánh/văn phòng đại diện ở Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài;
Tư vấn và hỗ trợ các khách hàng là công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/chi nhánh/văn phòng đại diện trong hoạt động kinh doanh của họ ở Việt Nam.

Các tin khác

© 2018 VNGATES. All rights reserved.

Địa chỉ: Tầng 5M, Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3514 2111

Email: contact@vngates.vn