Doanh nghiệp và thương mại

21/03/2018 | 11:46:57
Tư vấn giao dịch kinh doanh, dự án kinh doanh của nhà đầu tư; phân tích những bất lợi và hậu quả pháp lý có thể có và đưa ra những giải pháp cơ cấu lại giao dịch kinh doanh và đầu tư theo hướng có lợi nhất cho nhà đầu tư;
Tư vấn các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến giao dịch thương mại với phương án tối ưu về thuế;
Tư vấn và thay mặt nhà đầu tư thuyết trình về giao dịch kinh doanh, dự án đầu tư với cơ quan thẩm quyền Việt nam nhằm đạt được sự chấp thuận của các cơ quan này đối với giao dịch kinh doanh, dự án đó.
Các dịch vụ khác
Giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục sau khi đã được cấp đăng ký kinh doanh, như xin con dấu, mã số thuế công ty;
Giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện; thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý và đạt được giấy phép kinh doanh có điều kiện.

Các tin khác

© 2018 VNGATES. All rights reserved.

Địa chỉ: Tầng 5M, Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3514 2111

Email: contact@vngates.vn