Lao động

21/03/2018 | 11:56:15
VNGATES có khả năng tư vấn cho các khách hàng là người sử dụng lao động, cũng như người lao động về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm tại Việt Nam. Phạm vi tư vấn của các luật sư chúng tôi bao gồm:
Vấn đề pháp lý: Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, việc làm và chấm dứt hợp đồng lao động.
Văn bản quản lý lao động: soạn thảo, đàm phán và sửa đổi hợp đồng lao động, nội quy và kỷ luật và thỏa ước lao động tập thể, các quy chế nội bộ.
Thủ tục cấp phép: tư vấn về các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký nội quy và thỏa ước lao động tập thể.
Tranh chấp lao động: hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động, đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án Việt Nam để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tập thể.

Các tin khác

© 2018 VNGATES. All rights reserved.

Địa chỉ: Tầng 5M, Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3514 2111

Email: contact@vngates.vn