Tài chính và ngân hàng

21/03/2018 | 11:49:31
Tư vấn và hỗ trợ pháp lý về các hồ sơ tín dụng, đầu tư.
Tư vấn các vấn đề pháp lý của giao dịch vay thương mại, vay ưu đãi, các giao dịch bảo đảm tín dụng, như bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, vốn hóa các khoản nợ, v.v….
Tư vấn đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, bao gồm cả việc đưa ra ý kiến pháp lý cho việc giải ngân.

Các tin khác

© 2018 VNGATES. All rights reserved.

Địa chỉ: Tầng 5M, Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3514 2111

Email: contact@vngates.vn